Zoek licht in een kerk met liefde en humor

Marian Kastelein zoekt het licht in een verrassende combinatie met vilt. Het tegenbeeld van het licht vormt de schaduw: geborgenheid en loslaten zijn dan ook thema’s die haar in haar werk bezig houden. Zij werkt samen met Roos Hobé in Sereno-Art. Roos’ foto’s aan de wand versterken het sfeerbeeld. Ook Van der Schelde brengt licht in de enigszins schemerige ruimte van het voorportaal met haar beelden, kaarsen en neon.

Uitgelicht zoek licht in een kerkIn het middenschip vormt Paula Kool tere materialen uit de natuur om tot sobere ruimtelijke combinaties. Het materiaal werkt zowel vervreemdend als vertederend in deze sacrale ruimte. Kwetsbaarheid en vergankelijkheid vinden hier immers een liefdevol onthaal.

Ook Gerard Bogaerds vindt het uitgangspunt voor zijn beelden in natuurlijk materiaal. Zijn liefde voor hout vormt de basis voor zijn creatieve vorming. Hij laat zich er zelfs door leiden. Soms ermee worstelend, maar ook in een ontdekking van de verborgen en drijvende krachten. Binnentredend in een kerk maant de ernst van het leven vaak tot stilte maar in contrast hiermee brengt het sausje van humor waarmee Gerard zijn werk vaak overgiet, een glimlach naar boven. Zo relativeert hij de wereld om zich heen en niet in het minst zichzelf.

naar boven