Educatieve projecten

De Kunstschouw hecht sterk aan de rol we toebedelen aan educatieve doelstellingen onder het motto Jong en zin in kunst.

De Kunstschouw biedt een breed programma aan met hedendaagse kunst, die verwondering wekt en grenzen kan doorbreken. Waar wij kunnen, wijzen wij basis- en middelbare scholen op de mogelijkheden tot participatie. Hier wordt graag gebruik van gemaakt.
Ieder jaar wordt een basisschool uitgenodigd om samen met een kunstenaar een project te realiseren waar tijdens de Kunstschouw periode ook bezoekende kinderen aan mee kunnen doen. Het doel hiervan is om kinderen al op jonge leeftijd naar kunst te leren kijken maar ons belangrijkste doel is de zin in kunst op te wekken.

Ook worden diverse activiteiten voor middelbare scholieren ontwikkeld.
Voor middelbare schooljeugd is het interessant om met actuele stromingen in de hedendaagse kunst kennis te maken zoals bijvoorbeeld installaties, performances, digitale kunst en conceptuele werken, soms alleen esthetisch bedoeld maar soms conceptueel en ook wel maatschappij kritisch. Deze lenen zich uitstekend voor onderzoek naar, en verdieping in zowel het werk als de kunstenaar.
Onder het motto School en kunst geeft een Kunstschouw locatie de mogelijkheid aan leerlingen van kunstklassen in het voortgezet onderwijs hun eindexamen werkstukken in kunstvakken te presenteren.

Er is bij de Kunstschouw nog veel meer te ontdekken. De aanwezigheid van kunstenaars vormt daarbij een aantrekkelijk onderdeel. Ook zijn er demonstraties en workshops begeleid door een kunstenaar.

De Kunstschouw stimuleert jonge kunstenaars aan het begin van een kunstcarrière door hen met een financiële ondersteuning een podium te bieden en door de uitreiking van de jaarlijkse Kunstschouw Award.
De jeugd heeft de toekomst en wij wensen dat kunst daarin een belangrijke plaats zal innemen.

Naar boven