Over ons

De Kunstschouw streeft naar een laagdrempelig en breed podium voor een jaarlijkse ontmoeting tussen professionele kunstenaars met hedendaagse en actuele kunst en bezoekers uit het gehele land en de buurlanden.
De Kunstschouw trekt jaarlijks naar schatting 15.000 bezoekers.

Het beleid is erop gericht de Kunstschouw jaarlijks te organiseren op basis van de doelstellingen en de middelen die ons daartoe ter beschikking zijn gesteld.

De officiële opening wordt georganiseerd voor deelnemers en genodigden en feestelijk begeleid door een culturele activiteit in de vorm van muziek, dans of performance. Kunstenaars kunnen elkaar tevens ontmoeten tijdens een kennismakingsbijeenkomst en de avondopeningen.  Bovendien wordt de Kunstschouw afgesloten met een gezamenlijk ‘Kunstmaal’ tijdens welke festiviteit ook de Kunstschouw Award voor jonge kunstenaars wordt uitgereikt.

Door de uitgave van het jaarlijkse Kunstschouw magazine wordt een full color catalogus aangeboden, die ingaat op wat de kunstenaars te bieden hebben.  Publiciteit wordt verder op alle mogelijke manieren zoveel mogelijk gezocht.

De Stichting Kunstschouw Westerschouwen kent geen beloningsbeleid en steunt volledig op basis van vrijwilligheid.

Met dank aan de subsidiegevers, de Provincie Zeeland, de gemeente Schouwen-Duiveland, de Stichting Renesse en het Prins Bernhardfonds.

sponsoren