Nieuwsbrief 2011

Een schuilplaats voor een monumentale mens
in een historische Burcht

De Karolingische Burcht van Burgh werd gebouwd als verdediging tegen de Vikingen die van 800 tot 1100 de kusten van Europa onveilig maakten. De resten van deze burcht werden gerestaureerd en door Staatsbosbeheer in bewaring genomen met de bedoeling een passende bestemming te vinden. De Kunstschouw vond Hester Pilz en brengt haar ‘mensfiguur’naar deze burcht. Het monumentale formaat (3.50 m hoog) maakt het beeld van verre zichtbaar en prikkelt de nieuwsgierigheid naar het verhaal erachter. De wegduikende houding roept een treffende associatie op met de historie van vluchtende en schuilende mensen die zich hier in een ver verleden afspeelde. Hester bouwde dit jaar lange tijd aan deze constructie. Mooi is het gebruik van historisch materiaal: op een raster van ijzer vlecht zij wilgentenen die zich in een symbiose van eenheid en schutkleur voegen naar het hekwerk van wilgentenen rond de burcht. Het hier zo passende kunstwerk zal op deze historische locatie zo lang het vergankelijke materiaal stand houdt, een hopelijk veilige schuilplaats vinden.

‘De Aardappeleters’

Wie kent ze niet? Het werk van Dragan Despotovic sluit aan bij een trend in de figuratieve kunst die zich – met een knipoog – wil laten inspireren door Oude Meesters. Welke hij hier bedoelt behoeft naast de titel Aardappeleters voor niemand nadere uitleg. Waarom deze keuze van een hedendaagse kunstenaar: “Omdat ik communicatie met het culturele erfgoed erg belangrijk vind, probeer ik vanuit een nieuwe tijd een bepaald thema te verwerken in een totaal ander, hedendaags medium.”
Eerder droeg hij een ‘huldetentoonstelling’ op aan Rembrand, gecreëerd in golfkarton. Vincent van Gogh inspireerde hem met zijn schilderijen maar ook met zijn brieven  waarin hij de mensen beschreef in de kleuren van de aarde waaruit ze de aardappels hebben getrokken die zij daarna aten. In de installatie worden deze beelden én geuren ruimtelijk en levensgroot gematerialiseerd in… ja natuurlijk, aardappels! Een materiaal dat de sfeer in meerdere zintuiglijke waarnemingen aanvult. Dat dit onder invloed van lucht en tijd erg veranderlijk is, benadrukt het gegeven waarmee Dragan de vergankelijkheid en broosheid van het menselijk lichaam symboliseert. Of… schieten er nieuwe scheuten uit?
Het Kunstschouw podium voor deze speciale installatie bestaat uit een antieke schuur van aardappelboer Remijn die ook de aardappelen levert. De officiële opening van de Kunstschouw vindt hier plaats.

Krot & Co en de dropmachine

Een kunstenaarscollectief uit Bergen op Zoom creëert een kunstinstallatie voor een verstild duinvennetje op een‘Prinselijk’ landgoed in Renesse aan de kust. Het speciaal voor deze locatie gebrainstormde concept ligt er: Krot & Co ‘verdiept zich in de tijd’. Wat dat precies gaat worden kunnen zij nu nog niet zeggen, want ze zijn nog volop in de ontwerpfase.”
Wat vaststaat is de locatie en wat er globaal gaat komen. Een grote installatie zal verrijzen bij het vennetje van de Prinsenhoeve. Hier zullen uit een achttal blauwe vaten fantasievormen oprijzen als gekleurde organismen. Deze worden geconstrueerd uit bizar gevormde, gekleurde kunststof onderdelen van een oude dropmachine. De vaten hebben vermoedelijk ook hun werkzame leven achter de rug en zijn net als de dropmachinevormen tijdloos geworden. Het idee staat vast maar hoe Krot & Co het gaat uitwerken is nog de vraag.

Een handgeschreven ‘Brievenhuis’

In een lieflijk historisch kerkje te midden van het nog oorspronkelijke ringdorp Noordwelle brengt Theodora Plas een eerbetoon aan een bijna verdwenen fenomeen: de handgeschreven brief.  Haar Brievenhuis installatie bestaat uit door de jaren heen verzamelde (liefdes) brieven, die het leven en de liefde  zo anders verwoorden dan het hedendaags getwitter, de chats en smsjes. De brieven worden, anoniem verwerkt en zijn leesbaar maar nooit in zijn geheel. Zo gunt zij u een kijkje in de flarden van een door haar in ere gehouden verleden.  Of  zouden wij dit fenomeen in het heden en de toekomst nog steeds willen koesteren?

Airbrush kunst in een antieke, nog werkende graanmolen. Probeer het zelf!

Airbrush heeft brede verschijningsvormen. Het aanbrengen van inkt of verf kan op losse wijze maar na veel oefening ook beheerst met zeer fijne spuitjes wat uiterste concentratie vergt. In de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw werd de techniek in Amerika veel op auto’s toegepast, de zogenaamde Old school flames. Tegenwoordig zien we veel meer toepassingen zoals body-art, visagie en custom paint op voertuigen en vliegtuigen.
Dick Wondergem heeft sinds 20 jaar een realistische en surrealistische benadering in zijn airbrush kunst in schilderijen gevonden maar zoekt steeds opnieuw naar nieuwe uitdagingen. Hij werkt in opdracht, maar zijn uitvergrote en zeer gedetailleerde vrije werk blijft een belangrijke plaats innemen.
Rond de historische graanmolen geeft Wondergem doorlopend demonstraties. Belangstellenden kunnen zich onder zijn leiding wagen aan deze techniek.

Toverlantarens

Marike Pool duikt voor haar kunstwerken graag in het verleden, in dit geval een Zeeuws verleden met liefst een persoonlijk verhaal. Aan de basis staan plaatselijke foto’s met een historie, door haar tot collages verwerkt en overgezet op sheets. Met maar liefst 8 snorrende projectoren tegelijk worden deze op schilderachtige wijze op de wanden van de karakteristieke uienschuur getoverd. De industriële ventilatoren, aangedreven door de zeewind, snorren mee.

‘Mens’ van binnen en buiten

Op een klassieke Hofstede zijn kunstenaars met heel verschillend werk bij elkaar gebracht onder het thema mens. Eerst loopt u door zwevende schuimkoppen, bewegende schimmen van mensen. Door het schuimige materiaal licht en luchtig lijkend maar zwaar door de suggestie van vluchtige verschijningen uit een ver verleden. Fardou Keuning suggereert een rituele overdracht van energie tussen leven en levenloos.
Van het spirituele loopt u naar de menselijke materie. Lichamen van mooie romantische meisjes tonen u een kijkje van buiten naar binnen, soms met suggestief gereedschap gelardeerd. Röntgenologie, bloedsomloop, organen en dna knopen; in haar installaties beeldt Helmie van de Riet het binnenwerk plastisch uit met behulp van gevonden voorwerpen zoals doorleefd textiel, rariteiten en oude foto’s. Kunst, pseudowetenschappelijk en met een glimlach.
Is de mens daarmee uitgetekend? Nee, Albert Groenheyde brengt de materie tot leven met een rake uitdrukking van de onmisbare menselijke emoties. De door hem in treffende lichaamstaal en gezichtsexpressie weergegeven persoonlijkheden, tonen hun karakteristieke menszijn in alle realistische diversiteit.

Kunstzinnige paarden

en andere dieren scharrelen levensgroot langs de dijk op het erf van de voor ons nieuwe locatie, Boerderij De Hoop. Voor het ‘Zeeuwse’ allang een oude bekende te midden van het platte land; maar ook zo dicht bij het zilte water van de Oosterschelde dat u het kunt ruiken en als u een paar meter doorrijdt, ook in alle pracht kunt zien.
Jacqueline Loos sneed haar paarden uit piepschuim, een lastig materiaal, zeker als je daaruit een monumentaal werk wilt opbouwen. Wij zijn blij met deze opgave die zij zichzelf stelde. Freetje Meijer is hierin haar partner; zij vult de menagerie buiten aan met vogels, viseters en hazen van polystyreen en andere kunststoffen en een bijzondere mierenhoop gestapeld van zo’n 70 tot 80 breekbare porseleinen schaaltjes, bewoond door bronzen mieren en larven.

Schilderen met koud vloeibaar glas – glasfusing

Glaskunstenaar Chris Brussel exposeert en werkt tijdens de Kunstschouw mét oven en geeft workshopsglasfusing. U kunt vlakke glasplaten beschilderen met koud vloeibaar glas. In de glasoven wordt de verf ingebrand bij 850 graden Celsius en krijgt de vlakke glasplaat zijn uiteindelijke vorm.

Guerrilla Art Acts

Overal kan kunst ontstaan is het motto van de groep Overall, een jong kunstenaarscollectief van Schouwen-Duivelandse bodem. Kunst hoort niet alleen aan witte muren te hangen maar moet weer midden in het leven staan. Overall combineert verschillende kunstvormen: soms landschapskunst en schilderijen, dan weer tekeningen en muziek. Zij stellen zich de vraag wat er gebeurt als kunst buiten de grenzen van de kunstwereld wordt tentoongesteld. Met de pas verkregen mobiele studio zal Overall tijdens de Kunstschouw overal op het eiland met hun ‘landart’ te zien zijn. Het startsein wordt op 18 juni om 16.00 gegeven met een muziekstuk genaamd ‘Zinkzand met Vloed’ in bos en duin bij de Boswachterij. Hierna zult u uw ogen goed open moeten houden want Overall kan overal opduiken.

Scholen nemen een kijkje in de keuken

Scholen in de omgeving ontdekken steeds vaker de mogelijkheid tot samenwerking met de Kunstschouw. De jeugd heeft immers de toekomst en wij hopen dat kunst daar een plaats in krijgt.
Drie basisscholen brengen al enkele jaren educatieve bezoekjes aan locaties en nemen ook deel aan interactieve projecten met kunstenaars. Dit jaar als vierde school ‘t Staepelôf in Renesse waarvan het werkstuk ‘Panorama Renesse’ te bewonderen is in de Jacobuskerk.
Leerlingen uit Kunst- en cultuurklassen van het middelbaar onderwijs in Zeeland werken mee aan de opbouw van de installatie van de ‘Aardappeleters’. Ook krijgen zij een programma aangeboden om onderzoek te doen naar de verschillen in kunstinstallaties, een actuele stroming in de hedendaagse kunst, die zich goed leent voor onderzoek en verdieping in zowel het werk als de kunstenaar.
Verder volgen alle schoolgroepen op eigen niveau glaskunst workshops.
De aanwezigheid van kunstenaars tijdens de Kunstschouw vormt een aantrekkelijk en nuttig onderdeel; een kijkje in de keuken van een kunstenaarsbestaan kan heel verhelderend zijn.

Kunstcarrière

In een nasleep van ons educatieve kader kijken we naar een aantal voormalige academie studenten van de St. Joost Academie die wij al tijdens hun studie volgden. Zij laten u zien wat en waar hun nog korte carrière hen gebracht heeft. Een enorme opgave van dit prachtige maar veeleisende beroep. Zeker in tijden van bezuinigingen! Wie kiest er nu nog zo’n beroep? Zij zijn aanwezig tijdens de Kunstschouw; u kunt het hen vragen!

Officiële opening

Op 17 juni om 19.30 uur de opening met ‘verve en aardappels’, op een authentiek Zeeuwse locatie, Boerderij Oud Brabers, door de heer Dr. J.A. Brandenbarg, directeur Zeeuwse Bibliotheek en voorzitter Raad van Cultuur Zeeland. De opening wordt feestelijk omlijst door een toepasselijke hedendaagse performance, speciaal voor deze gelegenheid gecreëerd: Vera Verseput, Beeld & Concept, haakt in op het ‘aardappel’ thema, samen met de band Zinkzand. Zij werkten het op verrassende wijze uit tot een live animatie beeld in mini decors, gefilmd en geprojecteerd op een groot scherm en begeleid door speciaal hiervoor gecomponeerde muziek. Een unieke gebeurtenis!

naar boven