Kunstschouw opening 2012

De officiële opening vond plaats op 15 juni 2012 in het oude kerkje in Noordwelle.
Drs. B.J. de Reu, gedeputeerde Cultuur voor de provincie Zeeland verrichte de opening.  Hij  memoreerde daarbij ons ‘scoren’ met de al jarenlange educatieve projecten en samenwerkingsverbanden met scholen. En hoe welkom,  hij gaf daarin zelfs de belofte van een blijvende provinciale subsidie voor de komende jaren!

De muzikale omlijsting werd verzorgd door KLEZZ, Klarinet Ensemble Zierikzee onder leiding van dirigent Hans Hest.

naar boven