Kunstschouw impressie 2012

Naast onze dank aan kunstenaars, is het succes van deze Kunstschouw 2012 zeker ook te danken is aan de gastheren en -vrouwen die hun private locaties voor u en ons openstelden. Dank ook aan de bezoekers die dit jaar in nog grotere getale zich zeker niet onbetuigd lieten om zich het genot van deze brede kunst, cultuur en natuurroute te laten smaken.

De kunstcommissie heeft zich weer ingespannen om bijzondere projecten te realiseren, en kreeg er van de deelnemende kunstenaars nog een aantal verrassend cadeau. Sommige projecten hingen tevoren nog enigszins ‘spannend’ letterlijk in de lucht en in het onzekere verschiet. We waren zelf ook erg benieuwd hoe het allemaal af zou lopen en hoe een en ander er uit zou gaan zien. Het pakte fantastisch mooi uit: voor ons, voor Zeeland en voor onze gasten!

naar boven