Kunstschouw impressie 2011

Dank aan iedereen voor een prachtige Kunstschouw 2011!
Natuurlijk dank aan de kunstenaars die u dit jaar deze kunstmanifestatie presenteerden en zeker ook aan de gastheren en vrouwen die hun private locaties voor u openstelden. Dank ook aan het publiek dat zich zelfs door weer en wind niet liet tegenhouden om zich het genot van deze brede kunst, cultuur en natuurroute te laten smaken.

Wij hebben ons ingespannen om weer wat bijzondere projecten te realiseren, wat zeker op verschillende fronten gelukt is. Vele hingen tevoren nog enigszins ‘spannend’ in de lucht en we waren zelf ook erg benieuwd hoe het allemaal af zou lopen en hoe het een en ander er uit zou gaan zien. Het pakte fantastisch mooi uit: voor ons, voor Zeeland en voor onze gasten zijn het zeker weer boeiende ervaringen geworden. Een paar hiervan willen wij graag nog even memoreren:
Natuurlijk was het een zeer spannend moment toen het monumentale beeld van Hester Pilz met vereende vrijwillige krachten een dag voor de opening op de Karolingische Burcht in Burgh geplaatst werd. Dit beeld blijft nog staan – zolang de vergankelijkheid nog even uitblijft – en u kunt het nog steeds gaan bekijken.

Dragan Despotovic heeft zijn impressie op De Aardappeleters van Van Gogh in de antieke schuur van Oud Brabers met behulp van de aardappels van de boer en van leerlingen van de Pontes Pieter Zeeman school op een bijna ‘levend’ niveau gebracht.

Met  name werd onze grote nieuwsgierigheid naar de installatie van het collectief Krot & Co grootschalig bevredigd. We werden erg in spanning gehouden door deze groep, die al heel wat bijzondere projecten in het land gerealiseerd heeft.
Krot & Co maakte aan een vennetje in de duinen van de Prinsenhoeve in Renesse een enorme veelkleurige tijdmachine van meer dan 12 m lang en 2,5 m hoog. Flarden geluid komen uit de grote ‘drumspeakers’ met fragmenten die momenten in de geschiedenis markeren: Kennedy en de Cuba crisis, Koningin Juliana met een troonrede, een spannende cricketwedstrijd… Met grote ‘orgelhendels’ tovert het publiek zijn eigen kortstondige geluidsindrukken uit de machine tevoorschijn waarna deze vervliegen…

Wat aandacht vraag ik ook nog voor de vluchtige Guerilla Acts van Overall, in de persoon van Wiebe Radstake, een jonge kunstenaar van ons eigen Schouwen-Duiveland. Zie voor details de tekst bij de foto impressie (onder Nieuws) waar we toch nog wat beelden hebben kunnen vastleggen van deze spectaculaire ervaring.

Verder hebben wij er dit jaar een imposante nieuwe ‘wand’locatie bij gekregen in een enorme boerenschuur van Oud Brabers. Mon Plaisir toonde dit jaar een bijzondere tentoonstelling met een ‘menselijk’ thema; een eindje verder langs de dijk scharrelden levensgrote paarden en ander gedierte bij onze andere nieuwe locatie De Hoop; we zagen een prachtige installatie in het kerkje in Noordwelle met een ‘schrijf’ thema en Airbrush in de antieke molen in Haamstede.

Maar de toverlantarens voor Zeeuwse verhalen verdienen wellicht ook aandacht samen met de speciaal voor de kunstschouw gemaakte installaties in de Agrarische Schuur die voor de gezamenlijke museale presentatie van alle kunstenaressen een zeer verdiende eervolle vermelding van de jury kreeg. U kon er dan ook het werk van de Award winnares 2011 Janneke Kornet aanschouwen. (zie hiervoor het volgende nieuwsbericht en de foto impressie)

Laten we ook de opening niet vergeten met mooie woorden van onze voorzitter Barbara Sanders en hoopvol stemmende  van de heer Dr. J.A. van Brandenbargh. We hebben genoten van de feestelijke omlijsting door de band Zinkzand met de toepasselijke animatie van Vera Verseput. Blij zijn we met deze jeugd die de kunsten en Schouwen-Duiveland in het hart dragen!
Enfin, er is nog meer maar natuurlijk kan ik niet alles noemen. Het was allemaal te vinden tijdens de Kunstschouw en u krijgt een nieuwe kans met nieuwe kunst in 2012.

naar boven