Kunstschouw Award

De jaarlijkse uit te reiken Kunstschouw Award is bedoeld als een aanmoedigingsprijs voor aankomend talent en bestaat uit een bronzen beeld van de kunstenares Marian van Puyvelde getiteld ’Op naar de top’ en een geldbedrag dat ter beschikking wordt gesteld door de Stichting Renesse.

Alle deelnemende jonge kunstenaars onder de leeftijd van 40 jaar, dingen automatisch mee naar de Kunstschouw Award.

De kunstwerken worden beoordeeld door een jaarlijks wisselende deskundige jury van buiten de Kunstschouworganisatie.
De bekendmaking en uitreiking van de Kunstschouw Award vindt plaats tijdens het afsluitende Kunstmaal.

Uitreiking Kunstschouw Award 2013 aan Kianoosh Gerami

Uitreiking Kunstschouw Award 2013 aan Kianoosh Gerami

Naar boven