Kris van de Werve wint de Kunstschouw Award 2010

Ieder jaar wordt aan een jonge beginnende kunstenaar een aanmoedigingsprijs uitgereikt bestaand uit een brons van Marian van Puyvelde en een geldbedrag beschikbaar gesteld door de St. Renesse. De winnaar wordt gekozen door een jaarlijks wisselende jury, bestaand uit een nominatiecommissie die drie kunstenaars nomineert en een erecomité dat de uiteindelijke winnaar kiest. De Kunstschouw Award 2010 werd toegekend aan Kris van de Werve.

Hieronder vindt u het volledige nominatie- en juryrapport:

De nominatiecommissie 2010 bestaat uit:
–    Eef de Graaf, beeldend kunstenaar en filmmaakster;
–    Bert Frijns, beeldend kunstenaar, glasobjecten.
–    Dick Leijnse, medewerker van museum Beelden aan Zee en columnist.

De drie genomineerden:

Kris van de Werve, locatie Van Langeraad, Kerkwerve:
Vorig jaar afgestudeerd als autonoom kunstenares creëerde zij een geschiedenismachine van ‘hout met een verleden’ en bewerkstelligt een interactie tussen ‘Kerkwervse’ verhalen en het publiek. Bezoekers kunnen stukjes geschiedenis de lucht in laten vliegen die aan een parachuutje neerdalen. Deze verhalen gaan vervolgens een eigen leven leiden in een door iedereen te lezen nieuwe geschiedenisinstallatie.
Motivatie van de nominatiecommissie:
–    Zij maakt goed gebruik van de locatie en de ruimte er omheen.
–    Het idee is origineel en het concept poëtisch, al zou zij misschien iets meer kunnen doen aan de vormgeving van de apparatuur waardoor  meer van de werking binnenin te zien is.
–    Zij heeft een goede interactie met het publiek en vertelt met geduld en passie over haar machine.

Viviane Rose, locatie Agrarische schuur, Burghsluis:
Zij runt in de middaguren Reisburo BiDOV (Bio-Industrie Dieren op Vakantie), ondertussen in de ochtenduren op een bakfiets langs de route van de Kunstschouw klanten ronselend.
“Boek eens een reisje voor uw toekomstige kipfiletje of karbonaadje bij Reisburo BiDOV: Bio-Industrie Dieren op Vakantie”.
Motivatie van de nominatiecommissie:
–    Zij heeft een origineel concept met een boodschap en komt daarmee op een originele manier op voor zwakkeren in de samenleving.
–    De interactie met het publiek is goed zowel in het werven van klanten op de rode bakfiets als tijdens gesprekken met klanten in het reisburo.
–    De uitvoering van haar idee is overtuigend.

Olivier Beijn, locatie Resort Land & Zee, Scharendijke.
Hij maakt kleuretsen in een bijzondere eigen stijl en techniek.
Motivatie van de nominatiecommissie:
–    Hij is zeer enthousiast en gedreven.
–    Zijn grote etsen zijn bijzonder wat formaat betreft.
–    Hij gaat ruw om met zijn etsplaten en dit leidt tot stoere ruige voorstellingen waar de fysieke kracht vanaf spat.

Eervolle vermelding

Buiten de Award toekenning om stelt de nominatiecommissie het op prijs om een eervolle vermelding toe te kennen aan de nog studerende Vera Verseput van de Koninklijke Academie Willem de Kooning, exposerend op locatie Van Langeraad, Kerkwerve.
Motivatie:
–    De geportretteerde mensen in haar boeiende fotoserie omringen zich met een veelheid aan dingen waar zij van houden.
–    Zij maakt een goed gebruik van de beschikbare ruimte.

Juryverslag Kunstschouw Award 2010

Op donderdag 17 juni heeft de erecommissie de drie genomineerde kunstenaars die door de nominatiecommissie van deskundigen waren voorgedragen (zie nominatierapport) op locatie bezocht.
Dit heeft aanleiding gegeven tot de volgende bevindingen:
De commissie werd geconfronteerd met drie werken van volstrekt verschillende aard te weten: een performance, een project en etsen. Een enigszins objectieve vergelijking van de drie kandidaten op technische uitvoering ten opzichte van elkaar was daarom bijna onmogelijk. De beoordeling heeft dan ook plaats gevonden op grond van de subjectieve, persoonlijke mening van de individuele commissieleden. De commissie was niet unaniem dezelfde mening toegedaan maar heeft na intensief overleg besloten de Award als beloning en vooral ook als aanmoediging toe te willen kennen aan :

Kris van de Werve

De toekenning is gebaseerd op de volgende overwegingen:
Kris heeft met haar geschiedenismachine een project neergezet dat getuigt van originaliteit en veelzijdigheid. Zowel een historisch en educatief aspect als de installatie zelf spelen hierin een rol.
Het project is goed verzorgd en zorgvuldig uitgevoerd. Het wordt door haar op heldere wijze toegelicht en nodigt uit tot deelname.
Het feit dat het resultaat van het project ook na de Kunstschouw een plaats zal krijgen in Kerkwerve en daarmee een blijvend karakter krijgt, werd als positief gezien. Hieruit blijkt dat zij een breder doel beoogt dan alleen een project van tijdelijke aard.
Tenslotte heeft een rol gespeeld dat zij van de drie genomineerden de minst ervarene was maar volgens de commissie qua niveau niet onderdeed voor de beide anderen.

De Erecommissie,
Jos Beijsens, oud-voorzitter Kunstschouw
Ger Schoots, locatiehouder Kunstschouw
Barbara Sanders, voorzitter Kunstschouw

naar boven