Janneke Kornet wint de Kunstschouw Award 2011

Elk jaar wordt aan een jonge beginnende kunstenaar een aanmoedigingsprijs uitgereikt bestaand uit een brons van Marian van Puyvelde en een geldbedrag beschikbaar gesteld door de St. Renesse. De winnaar wordt gekozen door een jaarlijks wisselende jury, bestaand uit een nominatiecommissie die drie kunstenaars nomineert en een erecomité dat de uiteindelijke winnaar kiest.
De Kunstschouw Award 2011 werd toegekend aan Janneke Kornet

De nominatiecommissiebestaat dit jaar uit Maria Coolen, docente kunstvakken en coördinator Bewaerschole, Rob van Lint, grafisch vormgever en Marjan Overdijk, neerlandicus en oud-jurylid van de Schefferbeurs.

Hieronder vindt u het nominatie- en juryrapport:
De drie genomineerden zijn Janneke Kornet, Ruben Linden en Marike Pool. Verder is er een eervolle vermelding voor Mischa Doorenweerd.

Janneke Kornet heeft zich voor haar werk in de Agrarische Schuur laten inspireren door de strakke rechtlijnige locatie van een lege uienschuur en het aardse van de Zeeuwse klei. Wie even stopt op de drempel van de schuur om zijn ogen te laten wennen aan het schemerdonker, ontwaart na enige tijd enkele honderden, keurig in het gelid liggende, stoeptegels. Wie doorloopt, constateert dat het niet gaat om echte stoeptegels, maar om Zeeuwse klei die door Kornet eigenhandig is gekneed tot een vorm die daar grote gelijkenis mee vertoont. De commissie is onder de indruk van de prachtige poëtische sfeer die Kornet weet op te roepen met het beklemmende ritme van haar uit klei gevormde tegels. Tevens doen de regelmatige lijnen denken aan sporen getrokken door het Zeeuwse landschap. De steeds veranderende lichtval in de uienschuur vervolmaakt haar werk en benadrukt haar vakmanschap.
De locatie Hil’s Green wordt in zijn geheel gevuld met werk van acht jonge kunstenaars, van wie een deel al eerder aan Kunstschouw heeft meegewerkt. De commissie is onder de indruk van hun gedrevenheid en hun vermogen om die onder woorden te brengen. In het kader van dit rapport willen we met name het gevoelige schilderwerk van Huub Vlemmings en Thomas Rameckers niet onvermeld laten.
Het meest worden we echter getroffen door het werk van Ruben Linden. Linden is een romanticus, wiens belangrijkste doel op dit moment is het verlaten van  Tilburg en het veroveren van Amsterdam. En daarna vertrekt hij naar New York om met eigen ogen te zien dat het gras daar nog groener is. Op dit moment moet hij echter nog tevreden zijn met het gras van Schouwen. Linden is er wonderwel in geslaagd om zijn romantische verbeelding om te zetten in een kunstwerk, een dans van vorm en kleur met basic materialen, dat deels opgaat in de omgeving om vervolgens wild de ruimte in teschieten. Tevens getuigt zijn werk van een hang naar het exotische en spirituele in deze wereld door de keuze van readymades die het decor van het landschap op een kleurrijke manier aanvullen. Ook Linden maakt gebruik van de aarde: de drie meter hoge stammen zijn diep verankerd in de Zeeuwse klei. Aan de stammen zijn voorwerpen gehangen die verbonden zijn met het gewone dagelijkse leven. Een parasol van Zeeman. Boeddha’s uit de winkel van zijn moeder. En een film van een sporter in New York. De installatie straalt kracht, durf en fantasie uit.
Marike Pool werkt niet met aarde, maar kiest voor licht. De ruimte die zij tot haar beschikking heeft in de Agrarische Schuur wordt door haar zeer professioneel gebruikt. Op de verweerde houten wanden en stenen muren projecteert zij beelden die afkomstig zijn van door haar bewerkte sheets van overheadprojectoren, waardoor haar werk enigszins diffuus wordt. Zij heeft gekozen voor de nostalgie van  oude reeds jaren bestaande foto’s  in combinatie  met  eigen recent werk.  Op de muren heeft zij de daar volop aanwezige sporen van jarenlang intensief gebruik,  zoals  het rood van de Zeeuwse meekrap, geraffineerd aangevuld met diverse nieuwe kleuraccenten die de projectie aanvullen en verdiepen.  De twee al in de schuur aanwezige ventilatoren brengen een Zeeuwse wind binnen die meespeelt in het bewegend beeld. Pool is er op bijzondere wijze in geslaagd een deel van de uienschuur letterlijk met toverplaatjes om te toveren tot een ruimte die herinneringen oproept aan een lang vervlogen, maar nog wel te verbeelden tijd.
Mischa Doorenweerd maakt eveneens deel uit van de groep die werk toont op Hil’s Green. Hem willen we een eervolle vermelding doen toekomen. Hij heeft met zijn tomeloze energie eigenhandig een diepe, door middel van een aarden trap toegankelijke, kuil gegraven die als een zwart gat in de Zeeuwse klei onze intense aandacht en bewondering heeft getrokken.
Burgh-Haamstede, 21 juni 2011
Verslag erecommissie Kunstschouw Awardwinnaar 2011:

De commissie bestaat dit jaar uit:
Alex den Hoed, galeriehouder Bellas Artes
Lolke van der Bij, beeldend kunstenaar, organisator locatie Hoeve Den Haerd
Barbara Sanders, voorzitter Kunstschouw.

Door de nominatie commissie zijn voorgedragen voor de Award:
Ruben Linden, locatie Hil ’s Green
Janneke Kornet, locatie Agrarische schuur
Marike Pool, locatie Agrarische schuur.

De commissie heeft alle genomineerden op donderdag  23 juni bezocht en is tot de volgende bevindingen gekomen.

Ruben Linden
Zijn werk getuigt van enthousiasme maar roept vragen op. De aard van het werk vraagt om de visie van de kunstenaar. Die is essentieel om tot een juiste beoordeling te kunnen komen. Helaas was Rubens toelichting niet altijd verhelderend en weinig concreet hetgeen naar het oordeel van de commissie afbreuk doet aan zijn werk en aanleiding heeft gegeven  om niet voor hem te kiezen.

Janneke Kornet
Haar werk is heel puur van vorm en perfect uitgevoerd. Zij is in staat met minimale middelen en met inachtneming van haar omgeving werk te creëren dat in al zijn eenvoud enorme zeggingskracht heeft.

Marike Pool
Zij heeft met gebruikmaking van de beschikbare ruimte en wanden op doordachte wijze een bijzondere sfeer weten te creëren. Door zich te verdiepen in de historie van de omgeving en die op haar manier vakkundig te projecteren weet zij emotie op te roepen.

Zowel Janneke als Marike hebben gewerkt vanuit een concreet concept. De toelichting op hun werk was duidelijk en gaf inzicht in hun motivatie en de wijze waarop zij tot hun werk waren gekomen.
Beide laatste kandidaten waren voor de commissie de Award waardig. Na uitvoerig overleg is uiteindelijk besloten de Award toe te kennen aan Janneke Kornet
Haar werk heeft mede door de perfecte uitvoering de grootste indruk op de commissie gemaakt.

Tot slot wil de commissie een eervolle vermelding toekennen aan alle vier de kunstenaars van de Agrarische schuur. Hun werk, de presentatie, de inrichting, de wijze van ontvangst en toelichting was naar het oordeel van de commissie ‘uit de kunst’.

Noordwelle, 24 juni 2011

naar boven