Een schuilplaats in een historische Burcht

De Karolingische Burcht van Burgh werd gebouwd als verdediging tegen de Vikingen die van 800 tot 1100 de kusten van Europa onveilig maakten. De resten van deze burcht werden gerestaureerd en door Staatsbosbeheer in bewaring genomen met de bedoeling een passende bestemming te vinden.
De Kunstschouw vond Hester Pilz en brengt haar ‘mensfiguur’ naar deze burcht.
Hester Pilz - Kunstschouw 20

Het monumentale formaat (3.50 m hoog) maakt het beeld van verre zichtbaar en prikkelt de nieuwsgierigheid naar het verhaal erachter. De wegduikende houding roept een treffende associatie op met de historie van vluchtende en schuilende mensen die zich hier in een ver verleden afspeelde. Hester bouwde dit jaar lange tijd aan deze constructie. Mooi is het gebruik van historisch materiaal: op een raster van ijzer vlecht zij wilgentenen die zich in een symbiose van eenheid en schutkleur voegen naar het hekwerk van wilgentenen rond de burcht. Het hier zo passende kunstwerk zal op deze historische locatie zo lang het vergankelijke materiaal stand houdt, een hopelijk veilige schuilplaats vinden.
monumentale mens in een historische Burcht door kunstenaar Hester Pilz - Kunstschouw 2011

naar boven