Doelstellingen

De Kunstschouw organiseert in westelijk Schouwen een jaarlijkse hedendaagse kunst, cultuur en natuurroute van tien dagen waarin de belangen van zowel kunstenaars als bezoekers worden behartigd, in een omgeving waar cultuur, natuur en kunst elkaar verrijken.

Doelstellingen

  • Het bieden van een breed podium aan professionele kunstenaars, in het kader van ‘kunstenaars op weg naar een onafhankelijk ondernemerschap’.
  • Het presenteren van hedendaagse en actuele kunst in een jaarlijkse ontmoeting met bezoekers uit binnen- en buitenland en het stimuleren van toevallige ontmoetingen met toeristen (opvallende presentatie, laagdrempelig, gratis toegang).
  • Het combineren van kunst, natuur en Zeeuwse cultuur in de openbare ruimte, bos en strand en op typisch Zeeuwse locaties die normaal niet open staan voor publiek.
  • Het uitnodigen van kunstenaars om specifieke tentoonstellingen te maken in samenhang of juist contrast met die locaties.
  • Het aanbieden van een kaart met uitgestippelde (fiets)routes in de westhoek van Schouwen in een full color magazine over de jaarlijkse kunst en hedendaagse trends en bewegingen in de kunstwereld.
  • Het stimuleren en ondersteunen van jonge kunstenaars die het moeilijk hebben met een start en het betrekken van jeugdige bezoekers bij de kunst en cultuur.
  • Het samenwerking met basis- en middelbare scholen door middel van jaarlijkse educatieve projecten.

Beleid komende jaren:

Het beleid voor de komende jaren richt zich op een voortzetting van het hierboven aangegeven stramien met een nadrukkelijk streven naar en bewaking van een goede kwaliteit. Het beleid richt zich tevens op tenminste een landelijke uitstraling.

Ieder jaar weer vormt het een uitdaging om een en ander aan te kunnen bieden. Onze afhankelijkheid van financiële ondersteuning van buitenaf is hierbij groot.
De Stichting Kunstschouw Westerschouwen dankt hierbij de subsidiegevers de Gemeente Schouwen-Duiveland, de Provincie Zeeland en de Stichting Renesse.

Naar boven