Magazine

Kunstschouw magazine 2016Het Kunstschouw Magazine ONMISBAAR!

De full-color catalogus is een onmisbaar blad waarin u de jaarlijkse informatie vindt over de deelnemende kunstenaars, de tussen de 35 en 40 deelnemende locaties, (fiets)routes, workshops, (educatieve) projecten, extra activiteiten en nog veel meer.

Onmisbaar voor de bezoeker, maar ook voor de Kunstschouw zelf.  De advertenties en de kleine bijdrage maken de Kunstschouw financieel mogelijk.

Verkrijgbaar

Het Kunstschouw Magazine is voorafgaand aan de Kunstschouw jaarlijks verkrijgbaar vanaf ongeveer half mei bij de VVV’s in Zeeland en bij diverse boekhandels in Zeeland. Ook kunt u het Magazine tijdens de Kunstschouw periode verkrijgen op de deelnemende locaties langs de route, herkenbaar aan de vlag met het rode logo.

Thuis ontvangen

Wilt u het Kunstschouw Magazine thuis ontvangen? U kunt het bestellen (jaartal van de gewenste editie vermelden) door overmaking van het juiste bedrag op bankrekening IBAN: NL02INGB066.57.70.251 ten name van Stichting Kunstschouw Westerschouwen o.v.v. uw naam met het adres waarop u de zending wilt ontvangen. Bij een onvolledig adres wordt het bedrag teruggestort en de bestelling geannuleerd. N.B. Dus zonder adresvermelding geen toezending!

De kosten van het magazine inclusief btw, verpakking en verzendkosten bedragen:
1 Magazine    = €  8,50
2 Magazines  = € 15,00
3 Magazines  = € 20,00
4 Magazines  = € 25,00
5 Magazines  = € 30,00

Helaas is verzending naar adressen buiten Nederland niet mogelijk.

Voor meer info:  secretaris@kunstschouw.nl

Naar boven